Πολιτική Επιστροφών

  1. Αρχική
  2. Πολιτική Επιστροφών
  1. Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα τα παραλάβετε, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί και δεν έχει αλλοιωθεί η συσκευασία, δεν είναι φθαρμένη ή κατεστραμμένη  ή να βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής, μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν ( π.χ. δελτίο αποστολής, τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής κ.ο.κ.)
  2. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής, έναντι του πελάτη.
  3. Τυχόν επιστροφή χρημάτων, γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη και εφόσον γίνει έλεγχος του επιστρεφόμενου προϊόντος, εντός διαστήματος 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραλαβής του ή των προϊόντων από εμάς.
  4. Στα προϊόντα που απαιτείται προπαραγγελία δεν μπορεί να γίνει επιστροφή και πίστωση χρημάτων.
  5. Όσον αφορά τα έξοδα για την επιστροφή ενός ή περισσοτέρων προϊόντων, αυτά επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη και όχι την εταιρεία.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις οι επιστροφές δεν θα γίνονται δεκτές.